Dofinansowanie z EFRR

Firma Bruk-Bud Piotr Guzik dnia 13.03.2012 rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego pt” Wprowadzenie nowej usługi szansa na zwiększenie konkurencyjności firmy Piotr Guzik „Bruk-Bud”. Realizowany projekt polegał będzie na wprowadzeniu nowej usługi drogowej. W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione maszyny i sprzęty między innymi : koparko –ładowarka, walec, spychacz, samochód ciężarowy z HDS, przecinarka do asfaltu, jak również zakupiony zostanie zestaw komputerowy oraz system zarządzania przedsiębiorstwem ERP. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B bezpośrednio dotacje inwestycyjne, osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Nr umowy: UDA-RPPK.01.01.00-18-199/09-00
Okres realizacji projektu: 13.03.2012-25.06.2012